+36306446653

Ügyfélszolgálat Hé-Pé 7.30-16.00

logo
0

Kategória

A személyes adatok feldolgozásának feltételei

A www.umakov.hu címen elérhető honlapok üzemeltetője az Önök jogainak védelmében a személyes adatok feldolgozásánál az alábbi szabályokat tartja be, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, 2016. április 27-én kelt, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) értelmében, a továbbiakban „Rendelet.“

A) Az Önre mint érintett személyre vonatkozó alapvető információk

Amennyiben Ön használja honlapunkat és kihasználja szolgáltatásainkat, feldolgozzuk az Ön személyes adatait.
Mint érintett személynek, Önnek joga van az alábbi információkra rólunk illetve arról, hogyan kezeljük az Ön
adatait.

A.1. Az üzemeltető személyazonossága és elérhetőségei

Az üzemeltető az UMAKOV Kft. társaság, székhelye Kármán Tódor utca 1. A. ép. 1. ajtó, 2142 Nagytarcsa, statisztikai
számjele: 13-09-183110. Az üzemeltető elektronikus elérhetősége: info@umakov.hu. Az üzemeltető
a Rendelet értelmében azon személy, aki meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és
eszközeit.

A.2. A felelős személy elérhetőségei

Amennyiben szeretné felvenni a kapcsolatot az általunk megbízott felelős személlyel, írjon e-mailt ezen címre:
office@vasillegal.eu. A felelős személy olyan általunk meghatározott személy, aki tanácsadást nyújt számunkra
a Rendelet és a további adatvédelmi előírások betartásánál. A felelős személy figyelemmel kíséri azt, hogy
tevékenységünk összhangban áll-e a Rendelettel, és szükség esetén együttműködik a felügyeleti szervvel, ezt a
feladatot a Szlovák Köztársaság területén a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala látja el.

A.3. A személyes adatok feldolgozásának céljai, az adatfeldolgozás jogalapja

Az Ön által megadott személyes adatokat különböző célokra dolgozzuk fel, a következőképpen:

 • a) a megrendelés feldolgozása céljából, azaz a megrendelés igazolása, az adóbizonylat - számla kiállítása, az
  áru leszállítása, a reklamációk intézése, az áru kifizetésének fogadása. Az adatfeldolgozás ezen módjának
  jogalapja azon kötelezettségek teljesítése, melyek az internetes üzletünk által Önnel megkötött adásvételi
  szerződésből adódnak. A feldolgozásra kerülő személyes adatok: családi név, utónév, lakhely, e-mail cím,
  számlázási cím, kézbesítési cím, telefonos elérhetőség, IP-cím, webnaplók, sütik. Amennyiben csak az áru iránt
  érdeklődő személyként látogatja meg oldalunkat, de nem rendel semmit, adataiból csupán az IP-címet,
  webnaplókat és sütiket dolgozzuk fel. Ezen adatok nélkülözhetetlenek honlapunk problémamentes
  működéséhez (IP-címek és webnaplók), ám amennyiben Ön nem kívánja, hogy sütiket (cookies) dolgozzunk fel
  Önnel kapcsolatban, ezt korlátozhatja böngészője beállításaiban (lásd alább, D.4. Sütik alkalmazása).

 • b) regisztrált felhasználók esetében a cél az Ön regisztrációjának feldolgozása és bónuszok, előnyök nyújtása
  az Ön számára
  . Ebbem az esetben a jogalap az Ön beleegyezése. Beleegyezésével Ön lehetővé teszi számunkra
  személyes adatai feldolgozását, mely alapján megkülönböztetjük Önt más (nem regisztrált) felhasználóktól, és
  különféle előnyöket nyújtunk Önnek, főként megrendelései teljes nyilvántartását, recenziói archiválását,
  törzsvásárlói kedvezményeket és virtuális könyvtárat. Amennyiben Ön nem kíván tag lenni, ezt a jóváhagyást
  bármikor visszavonhatja. A feldolgozásra kerülő személyes adatok: e-mail cím, jelszó, IP-cím, webnaplók, sütik
  (cookies), megrendelései és recenziói áttekintése az e-shopban. A regisztráció keretében néhány egyéb
  személyes adatot is feldolgozunk, amennyiben Ön azokat önként megadja nekünk fiókja beállításaiban: családi
  név, utónév, céges adatok, telefonszám, profilkép, születési dátum, nem.

  Amennyiben a honlapunkon való regisztráció folyamán a közösségi oldalakon keresztül (Facebook, Google
  accounts) valósítja meg a regisztrációt, a személyes adatain kívül azon adatokat is feldolgozzuk, melyeket ezen
  közösségi oldalak nyújtanak nekünk, pl.: nem és születési dátum. Csak azokat az adatokat dolgozzuk fel,
  melyeket Ön (mint a közösségi oldal felhasználója) megadott a közösségi oldalon, vagy a rendszerrel való
  munka folyamán kialakít. Amennyiben nem kívánja, hogy ezen adatait feldolgozzuk, az adott adatok
  feldolgozásába való beleegyezését bármikor visszavonhatja.

 • c) reklámok, hírlevelek küldésébe való beleegyezés esetén az UMAKOV internetes üzlet és termékei
  propagációja céljából
  az adatfeldolgozás célja cégünk, internetes üzletünk és kínált áruink propagálása.
  A jogalap ismét az Ön beleegyezése, melyet bármikor visszavonhat. A feldolgozásra kerülő személyes adatok:
  e-mail cím, IP-cím, webnaplók, sütik.

A.4. A személyes adatok fogadói és a fogadók kategóriái

A Rendelet értelmében adatfogadó minden olyan személy, akinek megadjuk az Ön személyes adatait. Csak
akkor tesszük ezt, ha a jogszabályozás ezt lehetővé teszi, és ha ez nélkülözhetetlen az Ön számára nyújtott
minőségi szolgáltatáshoz. Jelenleg az adatfogadók alábbi kategóriái jönnek számításba, akiknek megadhatók az
Ön személyes adatai:

 • a) adminisztrátorok, programozók és konzultánsok, akik nekünk dolgoznak, de formálisan nem a mi
      alkalmazottaink,
 • b) a számviteli szolgáltatások külső szolgáltatója,
 • c) a webhosting szolgáltatások szolgáltatója,
 • d) külső expedíciós központ,
 • e) szállítók, fuvarozók, pl. Szlovák Posta rt., GLS General Logistics Systems Slovakia kft., stb.
Valamennyi adatfogadó kötelezettséget vállal, hogy betartja a személyes adatok feldolgozásáról szóló
jogszabályokat. Az adatfogadók nem használhatják a személyes adatokat semmilyen más célra, mint a jelen
Feltételek A.3 pontjában feltüntetett célokra.

Az adatfeldolgozási célok elérése után a személyes adatokat csak a statisztika vagy archiválás céljaira lehet
feldolgozni a nélkülözhetetlen terjedelemben, ez nem minősül az eredeti adatfeldolgozási céllal való
összeférhetetlenségnek, és engedélyezett a célok korlátozásának elvére való tekintettel, a Rendelet 5. cikke 1.
bek. b) pontja szerint. Az adatfeldolgozási célok elérése után az Ön adatait kitöröljük. Ezt az eljárást azon
személyeknek is be kell tartaniuk, akiknek megadtuk az Ön adatait (azaz az Ön személyes adatainak fogadói).

B) További információk az érintett személy számára

B.1. A személyes adatok megőrzésének időtartama, az időtartam meghatározása

Az Ön személyes adatai megőrzésének időtartama attól függ, milyen célra adta meg Ön ezeket az adatokat. (A
személyes adatok feldolgozásának céljai - lásd fentebb a jelen Szabályzat A.3. pontjában).

Amennyiben az adatfeldolgozás célja az Ön megrendelésének feldolgozása (A.3.a pont), ezen adatokat aktívan
csak az Ön megrendelése elintézéséig dolgozzuk fel. Ezt követően archiválásra kerülnek az esetleges
adóellenőrzés miatt, legfeljebb az adóköteles teljesítéstől számított 10 évre. Az adatfeldolgozás jogosultsága
adott abban az esetben, ha ez elengedhetetlen a jogigények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme céljából.

Amennyiben az adatfeldolgozás célja az Ön regisztrációja és a törzsvásárlói előnyök kihasználása (A.3.b. pont),
az adatokat addig dolgozzuk fel, amíg ehhez rendelkezünk az Ön beleegyezésével. Az Ön beleegyezésének
visszavonása után ezen adatokat csak akkor archiválhatjuk, ha ez elengedhetetlen érdekeink védelme
szempontjából. Például ha törzsvásárlói kedvezmény nyújtása és az Ön által peres eljárásban érvényesített
jogigény okán szükséges lenne bizonyítani, hogy Ön részese volt a hűségprogramnak, és hogy milyen
kedvezményre volt jogosult. Az adatfeldolgozás jogosultsága adott abban az esetben, ha ez elengedhetetlen
a jogigények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme céljából. Ha azonban Ön nem kezdeményez semmilyen
peres vagy más eljárást, az Ön ilyen adatait a hűségprogramban való tagsága megszűnésétől számítva
legfeljebb 3 és fél évig archiválhatjuk.

Amennyiben az adatfeldolgozás célja reklámok, hírlevelek küldése (A.3.c. pont), az adatokat addig dolgozzuk
fel, amíg ehhez rendelkezünk az Ön beleegyezésével. Az Ön beleegyezésének visszavonása után kötelesek
vagyunk az Ön ezen célra feldolgozott személyes adatait haladéktalanul, legkésőbb a beleegyezés
visszavonásától számított egy hónapon belül törölni.

B.2. Az üzemeltetővel szemben érvényesített jogok megléte

Önnek mint érintett személynek a Rendelet értelmében számos joga van, melyeket belátása szerint
érvényesíthet velünk szemben, és követelheti azok teljesítését. Az alábbi jogokról van szó:

 • a) joga van az érintett személlyel kapcsolatos személyes adatokhoz való hozzáférést követelni az
      üzemeltetőtől,
 • b) joga van a személyes adatokat kijavítani,
 • c) joga van a személyes adatokat törölni („felejtési“ jog),
 • d) joga van az adatfeldolgozást korlátozni,
 • e) joga van kifogást emelni az adatfeldolgozás ellen,
 • f) joga van az adatok átviteléhez.
Valamennyi említett jogot alább, a jelen Adatfeldolgozási Feltételek C részében fejtjük ki részletesebben

B.3. A beleegyezés bármikor történő visszavonásának joga

Azokban az esetekben, amikor az Ön személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel (azaz a jelen
Szabályzat A.3.b. és A.3.c. pontjai céljából), Önnek joga van beleegyezését bármikor visszavonni.
Beleegyezésének visszavonása nem befolyásolja a beleegyezésen alapuló adatfeldolgozás törvényességét
a beleegyezés visszavonása előtt. Tehát ha Ön visszavonja a beleegyezését, a visszavonásig elvégzett
cselekményeket jogosan végeztük el.

B.4. Panasz benyújtásának joga a felügyeleti szervnek

Ha Ön úgy gondolja, hogy a jelen Szabályzatban vagy a Rendeletben feltüntetett jogait megsértették, Önnek
joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervnél, a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál.

B.5. Személyes adatok megadásának kötelezettsége illetve lehetősége

Az Ön megrendeléseinek intézéséhez (a Szabályzat A.3.a. pontja szerinti cél) elengedhetetlenül szükséges, hogy
megadja számunkra azon személyes adatait, melyek nélkül nem tudjuk rendezni az Ön megrendelését. Ha Ön
nem akarja megadni ezen adatokat, sajnos a megrendelt árut nem tudjuk Önnek rendesen leszállítani.
Az Ön személyének, mint a törzsvásárlói program résztvevőjének nyilvántartásához és a reklámok, hírlevelek
küldéséhez (az A.3.b. pont és A.3.c. pont szerinti cél) azonban Ön nem köteles megadni nekünk személyes
adatait. Azokat csak az Ön beleegyezése alapján dolgozhatjuk fel, melyet Ön megadhat, de nem kell így tennie.
Ugyanakkor Ön arra is jogosult, hogy beleegyezését bármikor visszavonja.

B.6. Az automatizált döntés és profiláció megléte

Reklámok, hírlevelek küldése céljából történő adatfeldolgozásnál (az A.3.b. pont és A.3.c. pont szerinti cél)
elvégezzük az Ön személyének profilációját. A profiláció a személyes adatok feldolgozásának automatizálását
jelenti, mely szerint a természetes személyt érintő személyes adatokat a személy egyes személyes jegyei vagy
jellemzői értékeléséhez használjuk fel. Ez arra szolgál számunkra, hogy honlapunkat az Ön igényei szerint
személyre szabjuk. A profilációban olyan tartalom jelenik meg az Ön számára, mely az Ön érdeklődésére tarthat
számot, és a reklámok küldésénél az Ön számára releváns reklámokat küldjük el Önnek. Az ilyen feldolgozás
eredménye a hatékonyabb információnyújtás, mely megkönnyíti az Ön számára honlapunk használatát és
a vásárlást.

C) Az Ön jogai érintett személyként az üzemeltetővel szemben

C.1. Jog az érintett személlyel kapcsolatos személyes adatokhoz való hozzáférés követelésére az üzemeltetőtől

Mint érintett személynek Önnek joga van igazolást kérni tőlünk arról, hogy az Önt érintő személyes adatok
feldolgozásra kerülnek-e, és amennyiben igen, joga van hozzáférést kapni ezen adatokhoz és az alábbi
információkhoz:

 • a) az adatfeldolgozás célja
 • b) a személyes adatok kategóriái
 • c) az adatfogadók vagy az adatfogadók kategóriái, akiknek a személyes adatokat átadták vagy átadják, főként a
      harmadik országokban lévő fogadók vagy nemzetközi szervezetek
 • d) amennyiben lehetséges, a személyes adatok megőrzésének feltételezett időtartama, vagy amennyiben nem
      lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
 • e) jog megléte az érintett személlyel kapcsolatos személyes adatok javításának vagy törlésének vagy
      feldolgozásuk korlátozásának követelésére az üzemeltetőtől, illetve jog megléte az ilyen feldolgozás elleni
      kifogás emelésére
 • f) jog panaszt benyújtani a felügyeleti szervnél
 • g) amennyiben a személyes adatokat nem az érintett személytől szerezték, bármely elérhető információk
      a forrást illetően
 • h) automatizált döntés és profiláció megléte a Rendelet 22. cikke 1. és 4. bek. szerint, ilyen esetekben legalább
      releváns információk a használt eljárásról valamint az ilyen feldolgozás jelentőségéről és feltételezett
      következményeiről az Ön számára érintett személyként.

Minden ilyen információt megadtunk Önnek a jelen Adatfeldolgozási Feltételek A és B részében. Amennyiben
ezekből valami nem világos az Ön számára, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

Amennyiben a személyes adatok átvitelre kerülnek harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe, az érintett
személynek joga van értesülni az átvitel megfelelő biztosítékairól a Rendelet 46. cikke szerint. Az Ön esetében
nem kerül sor ezen adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe való átvitelére.

Üzemeltetőként kötelesek vagyunk megadni Önnek a feldolgozott személyes adatok másolatát. Bármilyen Ön
által kért további másolatért illetéket számíthatunk fel Önnek az adminisztratív költségeknek megfelelően.
Amennyiben elektronikus kérelmet ad be, az információkat az általában használt elektronikus formában kapja
meg, amennyiben nem kért más formájú tájékoztatást. Az Ön másolat megszerzéséhez való joga nem lehet
kedvezőtlen befolyással mások jogaira és szabadságára.

C.2. A személyes adatok javításához való jog

Érintett személyként Önnek joga van arra, hogy haladéktalanul kijavítsuk az Önt érintő helytelen személyes
adatokat. Az adatfeldolgozás céljaira való tekintettel Önnek joga van kiegészíteni a nem teljes személyes
adatokat, kiegészítő nyilatkozat beadásával is.

C.3. A személyes adatok törléséhez való jog („felejtési“ jog)

Érintett személyként Önnek joga van arra, hogy elérje nálunk az Önt érintő személyes adatok haladéktalan
törlését. Mi mint üzemeltető kötelesek vagyunk haladéktalanul kitörölni a személyes adatokat, ha fennáll a
következő okok valamelyike:

 • a) a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, melyre megszereztük vagy más módon
      feldolgoztuk őket
 • b) az érintett személy visszavonja beleegyezését, mely alapján az adatfeldolgozást végezzük, a Rendelet
       6. cikke 1. bek. a) pontja alapján vagy a Rendelet 9. cikke 2. bek. a) pontja alapján, és nem létezik más
       jogalap a feldolgozáshoz
 • c) az érintett személy kifogásolja az adatfeldolgozást a Rendelet 21. cikke 1. bek. alapján, és semmilyen
      indokolt ok nem érvényesül az adatfeldolgozásra, vagy az érintett személy kifogásolja az
      adatfeldolgozást a Rendelet 21. cikke 2. bek. alapján
 • d) a személyes adatokat törvénybe ütközően dolgozták fel
 • e) a személyes adatokat ki kell törölni, hogy ezzel teljesítve legyen a törvényi kötelezettség az Unió
      jogrendje vagy a Szlovák Köztársaság jogrendje szerint
 • f) a személyes adatokat az információs társaság szolgáltatásainak kínálata kapcsán szereztük meg,
      a Rendelet 8. cikke 1. bek. alapján.

Amennyiben közzétettük a személyes adatokat, és a fenti feltételek valamelyike miatt kötelesek vagyunk az
adatokat törölni, az elérhető technológiára és az elvégzendő intézkedések költségeire való tekintettel kötelesek
vagyunk megtenni a megfelelő intézkedéseket, beleértve a műszaki intézkedéseket is, hogy tájékoztassuk az
adatfeldolgozást végző üzemeltetőket arról, hogy Ön kérte a személyes adatokra, azok másolataira vagy
replikáira való minden elérhetőség, link kitörlését.

A fenti bekezdések nem érvényesítendők, amennyiben a feldolgozás szükséges a következők miatt:

 • a) a szabad véleménynyilvánításra való jog és a tájékoztatásra való jog érvényesítése
 • b) a törvényi kötelezettség teljesítése, mely adatfeldolgozást igényel az Unió jogrendje vagy azon uniós
      tagállam jogrendje szerint, melynek az üzemeltető alá van rendelve, illetve a közérdekből végzett
      feladat megvalósítása vagy az üzemeltetőre bízott közhatalom gyakorlása
 • c) a közegészségügyben fennálló közérdekű okokból, a Rendelet 9. cikke 2. bek. h) és i) pontja, valamint a
      Rendelet 9. cikke 3. bek. alapján
 • d) közérdekből végzett archiválás, tudományos vagy történelmi kutatás céljaira vagy statisztikai célokra, a
      Rendelet 89. cikke 1. bek. alapján, amennyiben valószínűsíthető, hogy az ezen rész első szakaszában
      feltüntetett kitörlésre való jog ellehetetleníti vagy súlyosan megnehezíti az ilyen jellegű
      adatfeldolgozás céljainak elérését, vagy
 • e) jogigények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme.

C.4. Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog

1. Érintett személyként Önnek joga van arra, hogy (üzemeltetőként) korlátozzuk az adatfeldolgozást,
amennyiben az alábbi esetek valamelyikéről van szó:

 • a) az érintett személy megtámadja személyes adatai helyességét, mégpedig azon időszakban, amikor az
      üzemeltető ellenőrizheti a személyes adatok helyességét
 • b) az adatfeldolgozás törvénybe ütköző, és az érintett személy kifogásolja a személyes adatok törlését, és
      helyette felhasználásuk korlátozását kéri
 • c) az üzemeltetőnek már nem szükségesek a személyes adatok a feldolgozás céljaira, de az érintett
      személynek szüksége van rájuk jogigények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére
 • d) az érintett személy kifogásolta a feldolgozást a Rendelet 21. cikke 1. bek. szerint, mégpedig annak
      elbírálásáig, hogy az üzemeltető jogos indokai az érintett személy jogos indokai felett állnak-e.

2. Amennyiben a feldolgozás a fenti 1. bekezdés szerint korlátozásra került, ezen személyes adatok megőrzésük
kivételével csak az érintett személy beleegyezésével kerülnek feldolgozásra, illetve a jogigények bizonyítására,
érvényesítésére vagy védelmére, vagy egyéb természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, vagy az Unió
vagy tagállam fontos közérdeke okán.

3. Azon érintett személyt, aki elérte az adatfeldolgozás korlátozását a fenti 1. bekezdés szerint, az üzemeltető
értesíti, mielőtt az adatfeldolgozás korlátozása megszüntetésre kerül.

C.5. Az adatfeldolgozás kifogásolásához való jog

1. Érintett személyként Önnek joga van bármikor, az Ön konkrét helyzetét érintő okokból kifogást emelni az
Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, ha a feldolgozásra a Rendelet 6. cikke 1. bek. e) vagy f) pontja
alapján kerül sor. Tehát azon esetekben, amikor:

 • az adatfeldolgozás elengedhetetlen a közérdekből végzett feladat teljesítéséhez vagy az üzemeltetőre
  bízott közhatalom gyakorlásánál, vagy
 • az adatfeldolgozás elengedhetetlen az üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekeiből, kivéve azon
  eseteket, amikor ezen érdekek fölött áll az érintett személy olyan érdeke vagy alapvető jogai és
  szabadsága, melyek megkövetelik a személyes adatok védelmét, főként ha az érintett személy gyermek.
Úgyszintén kifogást emelhet a feltüntetett rendelkezéseken alapuló profiláció ellen. Ilyen esetben az Ön
személyes adatait nem kezelhetjük tovább, amíg nem bizonyítjuk az adatfeldolgozás elengedhetetlen jogos
indokát, mely az Ön érdekei, jogai, szabadsága felett áll, vagy a jogigények bizonyítására, érvényesítésére vagy
védelmére való okokat.

2. Ha a személyes adatokat a közvetlen marketing céljaira dolgozzuk fel, Önnek joga van bármikor kifogásolni az
Önt érintő személyes adatok marketingcélokra való feldolgozását, beleértve az ilyen közvetlen marketinggel
összefüggő terjedelmű profilációt is.

3. Ha Ön kifogásolja a közvetlen marketing céljaira való adatfeldolgozást, az Ön személyes adatait már ilyen
célokra nem kezelhetjük.

4. Ezennel kifejezetten figyelmeztetjük Önt mint érintett személyt, hogy joga van kifogást emelni az
adatfeldolgozás ellen (beleértve a profiláció kifogásolását is) a fenti 1-2. bek. szerint.

5. Az információs társaság szolgáltatásainak használatával kapcsolatban és tekintet nélkül a 2002/58/EK
irányelvre az érintett személy kifogásoláshoz való jogát érvényesítheti automatizált eszközökkel, műszaki
specifikációk használatával.

6. Ha a személyes adatok feldolgozása tudományos vagy történelmi kutatás céljaira vagy statisztikai célokra
történik a Rendelet 89. cikke 1. bek. szerint, az érintett személynek joga van a konkrét helyzetét érintő okokból
kifogást emelni az őt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, kivéve azon eseteket, amikor az
adatfeldolgozás elengedhetetlen a közérdekből végzett feladat teljesítéséhez.

C.6. Az adatok átvitelére való jog

Ezen jog lényege az, hogy Ön kérheti tőlünk, hogy valamennyi általunk kezelt személyes adatát más
üzemeltetőnek adjuk át műszakilag elfogadható formában.

1. Mint érintett személynek tehát Önnek joga van megszerezni tőlünk az Önt érintő személyes adatokat,
melyeket megadott nekünk, mégpedig strukturált, általánosan használt, gépileg olvasható formátumban,
valamint joga van ezen adatokat más üzemeltetőnek átadni, anélkül, hogy ebben megakadályoznánk,
amennyiben:

 • a) az adatfeldolgozás beleegyezésen alapul a Rendelet 6. cikke 1. bek. a) pontja vagy a Rendelet 9. cikke 2.
      bek. a) pontja alapján, illetve szerződés szerint a Rendelet 6. cikke 1. bek. b) pontja alapján, és
 • b) ha az adatfeldolgozás automatizált eszközökkel történik.

2. Az érintett személynek adatátviteli joga érvényesítésénél a fenti 1. bekezdés szerint joga van a személyes
adatok átvitelére közvetlenül az egyik üzemeltetőtől a másikig, amennyiben ez műszakilag lehetséges.

3. A jelen cikk 1. bekezdésében feltüntetett jog érvényesítése nem érinti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog
nem vonatkozik a közérdekből végzett feladat teljesítéséhez vagy az üzemeltetőre bízott közhatalom
gyakorlásánál elengedhetetlen adatfeldolgozásra.

4. Az 1. bekezdés szerinti jognak nem lehet kedvezőtlen hatása mások jogaira és szabadságára.

D) Egyéb jogok és szabályok a személyes adatok feldolgozásánál

D.1. Az áru elektronikus bankrendszer általi kifizetésével kapcsolatos személyes
információk

Ha Ön az internetes üzletünkben vásárolt áru kifizetésére az elektronikus bankrendszer valamelyik felkínált
lehetőségét alkalmazza, nem kerülünk kapcsolatba semmilyen regisztrációs és bejelentkezési adatokkal.
A fizetés közvetlenül a bankok honlapján történik. A bank tájékoztatást nyújt nekünk a fizetés sikerességéről,
valamint az Ön nevéről és bankszámlaszámáról, hogy azonosítani tudjuk a fizetést.

D.2. A személyes adatok kezelése

A személyes adatokat óvjuk megrongálódásuk, megsemmisítésük, elvesztésük, változtatásuk ellen,
a jogosulatlan hozzáférés és hozzáférhetővé tétel ellen, megadásuk vagy közzétételük ellen, illetve a
feldolgozás bármilyen egyéb nem megengedett módjai ellen. A személyes adatokat az általánosan kötelező
érvényű jogi előírások értelmében dolgozzuk fel, főként a Rendelet értelmében és betartva a jó erkölcsöt. Azon
személyek, akik kapcsolatba kerülnek a személyes adatokkal, előre figyelmeztetésben részesülnek arról, hogyan
dolgozzák fel az adatokat, valamint arról, hogy kötelesek ezeket bizalmasan kezelni.

D.3. A személyes adatok helyessége

Az Ön által megadott személyes adatoknak helyesnek kell lenniük. Ha Ön megállapítja, hogy helytelen adatot
adott meg, vagy ha személyes adataiban változás áll be, kérjük, ezt a tényt jelentse be nekünk. Az Ön adatait
helyesen dolgozzuk fel, és változás esetén frissítjük őket.

D.4. A személyes adatok eltávolítása

Bejelentkezés után Ön megváltoztathatja adatait a fiókja beállításaiban. Ha el akarja távolítani valamennyi
személyes adatát, meg kell szüntetnie a fiókját. Ha meg akarja szüntetni a fiókját, írjon nekünk az
info@umakov.hu címre.

D.5. Sütik használata

A Sprinxsystems, a. s. - székhelye Údolní 212/1, 14700 Praha, statisztikai számjele: 26770211 - társaság által
működtetett internetes honlapok sütiket és más hasonló technológiákat használnak az ügyfeleknek nyújtandó
szolgáltatások jobb minősége érdekében. Ez a dokumentum leírja, mik a sütik, hogyan alkalmazzák azokat
a honlapok, és hogyan befolyásolhatja Ön ezek használatát.

Mik a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a böngészett honlap alakít ki és ment el az Ön berendezésében (pl.
számítógép, okostelefon, tablet vagy egyéb olyan berendezés, melyről Ön a honlapra lép). Ez az
információ ijesztően hathat, de nincs oka félelemre. Az információkat kizárólag a nyújtott szolgáltatások
minőségének javítására használjuk. Bővebb tájékoztatést a sütikről itt talál: www.allaboutcookies.org.

Süti használata a weboldalakon
Az általunk használt sütiket néhány csoportba oszthatjuk. A következőkre szolgálnak:

 • az alapvető működőképesség biztosítása
 • a bővített működőképesség biztosítása
 • monitoring és elemzés

A nélkülözhetetlen sütik biztosítják a weboldal/webshop alapvető működőképességét. Lehetővé teszik
a felhasználók számára, hogy bejelentkezzenek, vagy bevásárlókosarukba termékeket rakjanak. Olyan
sütikről van szó, melyek a rendszerünk alapját alkotják. Ezek nélkül a honlapjainkon nem lehetne
böngészni.

Bővített működőképesség - olyan sütik, melyek biztosítják az oldalak könnyebb használatát. Lehetővé
teszik számunkra, hogy megjegyezzük az Ön preferenciáit, például a felugró ablakok bezárását. Ezek
segítségével biztosíthatjuk az online chat szolgáltatást.

Monitoring és elemzés - ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy figyelemmel kísérjük és elemezzük
oldalainkon a felhasználók számát és tevékenységét. Megállapíthatjuk például, hogy Ön új vagy állandó
felhasználónk-e. A sütik felismerik, hogyan talált Ön rá a weboldalra, és milyen az oldalon való mozgása.
Nem kell félnie, ezen információk névtelenek, és nem jelentenek semmilyen fenyegetést Önre nézve.
Biztosítják, hogy az oldalon azok az információk jelenjenek meg, melyek iránt Ön érdeklődik. Segítenek
bennünket abban, hogy releváns reklámokat biztosítsunk, és annak megfigyelésében, hogy mennyire
hatékony ez a reklám. Csak ezen információk segítségével vagyunk képesek weboldalainkat úgy alakítani,
hogy az Ön számára a vásárlás és böngészés élmény legyen. Harmadik felek süti aplikációi:
http://www.heureka.sk
(http://onas.heureka.sk/resources/attachments/p0/23/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf),
https://www.doubleclickbygoogle.com
(http://www.google.com/policies/technologies/cookies/,
http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/)

Hogyan tudja Ön befolyásolni a sütik használatát?

A legtöbb internetes böngésző alapvetően lehetővé teszi ezen állományok használatát. A sütiket ki lehet
törölni, le lehet tiltani az elmentésüket, vagy engedélyezni lehet az elmentésüket konkrét helyek számára.
Alább közöljük a linkeket azon webhelyekre, ahol a legkedveltebb böngészőkben használt sütik
beállításának lehetőségeiről olvashatnak. Figyelmeztetjük azonban, hogy a weboldalainkon használt sütik
letiltásával Ön elveszti hozzáférését bizonyos funkciókhoz vagy a honlapok egyes részeihez
(bevásárlókosár, bejelentkezés, …).

30 éves tapasztalat
Széleskörű partnerhálózat
Több mint 5000 termék raktárkészleten
Gyors kiszállítás

Umakov - korlátok, kerítések, lépcsők, kapuk, kaputartozékok, valamint meghajtások széles választékának gyártása és értékesítése. Szakterületünk a rozsdamentes acél korlátok kombinált gyártása fával és üveggel, lépcsőkkel, kerítések és garázskapuk egyedi gyártásával.

2024 © Umakov • All rights reserved