+36306446653

Ügyfélszolgálat Hé-Pé 7.30-16.00

logo
0

Kategória

A személyes adatok feldolgozásának feltételei

A https://umakov.hu/ címen elérhető honlapok üzemeltetője az Önök jogainak védelmében a személyes adatok feldolgozásánál az alábbi szabályokat tartja be, az Európai  Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, 2016. április 27-én kelt, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) értelmében, a továbbiakban „Rendelet.

 

 1. Az Önre mint érintett személyre vonatkozó alapvető információk

   

  Amennyiben Ön használja honlapunkat és kihasználja szolgáltatásainkat, feldolgozzuk az Ön személyes adatait. Mint érintett személynek, Önnek joga van az alábbi információkra rólunk illetve arról, hogyan kezeljük az Ön adatait.

   

  1. Az üzemeltető személyazonossága és elérhetőségei

    

Az üzemeltető az UMAKOV Kft. társaság, székhelye Csonka János út 1, D-Csarnok, 2142 Nagytarcsa, statisztikai számjele: 13-09-183110. Az üzemeltető elektronikus elérhetősége: info@umakov.hu. Az üzemeltető a Rendelet értelmében azon személy, aki meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

 

  1. A felelős személy elérhetőségei

 

Amennyiben szeretné felvenni a kapcsolatot az általunk megbízott felelős személlyel, írjon e-mailt ezen címre: office@vasillegal.eu. A felelős személy olyan általunk meghatározott személy, aki tanácsadást nyújt számunkra a Rendelet és a további adatvédelmi előírások betartásánál. A felelős személy figyelemmel kíséri azt, hogy tevékenységünk összhangban áll-e a Rendelettel, és szükség esetén együttműködik a felügyeleti szervvel, ezt a feladatot a Szlovák Köztársaság területén a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala látja el.   

 

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai, az adatfeldolgozás jogalapja

 

Az Ön által megadott személyes adatokat különböző célokra dolgozzuk fel, a következőképpen:

 

a) a megrendelés feldolgozása céljából, azaz a megrendelés igazolása, az adóbizonylat – számla kiállítása, az áru leszállítása, a reklamációk intézése, az áru kifizetésének fogadása. Az adatfeldolgozás ezen módjának jogalapja azon kötelezettségek teljesítése, melyek az internetes üzletünk által Önnel megkötött adásvételi szerződésből adódnak. A feldolgozásra kerülő személyes adatok: családi név, utónév, lakhely, e-mail cím, számlázási cím, kézbesítési cím, telefonos elérhetőség, IP-cím, webnaplók, sütik. Amennyiben csak az áru iránt érdeklődő személyként látogatja meg oldalunkat, de nem rendel semmit, adataiból csupán az IP-címet, webnaplókat és sütiket dolgozzuk fel. Ezen adatok nélkülözhetetlenek honlapunk problémamentes működéséhez (IP-címek és webnaplók), ám amennyiben Ön nem kívánja, hogy sütiket (cookies) dolgozzunk fel Önnel kapcsolatban, ezt korlátozhatja böngészője beállításaiban (lásd alább, D.4. Sütik alkalmazása).

 

b) regisztrált felhasználók esetében a cél az Ön regisztrációjának feldolgozása és bónuszok, előnyök nyújtása az Ön számára. Ebbem az esetben a jogalap az Ön beleegyezése. Beleegyezésével Ön lehetővé teszi számunkra személyes adatai feldolgozását, mely alapján megkülönböztetjük Önt más (nem regisztrált) felhasználóktól, és különféle előnyöket nyújtunk Önnek, főként megrendelései teljes nyilvántartását, recenziói archiválását, törzsvásárlói kedvezményeket és virtuális könyvtárat. Amennyiben Ön nem kíván tag lenni, ezt a jóváhagyást bármikor visszavonhatja. A feldolgozásra kerülő személyes adatok: e-mail cím, jelszó, IP-cím, webnaplók, sütik (cookies), megrendelései és recenziói áttekintése az e-shopban. A regisztráció keretében néhány egyéb személyes adatot is feldolgozunk, amennyiben Ön azokat önként megadja nekünk fiókja beállításaiban: családi név, utónév, céges adatok, telefonszám, profilkép, születési dátum, nem.

 

Amennyiben a honlapunkon való regisztráció folyamán a közösségi oldalakon keresztül (Facebook, Google accounts) valósítja meg a regisztrációt, a személyes adatain kívül azon adatokat is feldolgozzuk, melyeket ezen közösségi oldalak nyújtanak nekünk, pl.: nem és születési dátum. Csak azokat az adatokat dolgozzuk fel, melyeket Ön (mint a közösségi oldal felhasználója) megadott a közösségi oldalon, vagy a rendszerrel való munka folyamán kialakít. Amennyiben nem kívánja, hogy ezen adatait feldolgozzuk, az adott adatok feldolgozásába való beleegyezését bármikor visszavonhatja.

 

c) reklámok, hírlevelek küldésébe való beleegyezés esetén az UMAKOV internetes üzlet és termékei propagációja céljából az adatfeldolgozás célja cégünk, internetes üzletünk és kínált áruink propagálása. A jogalap ismét az Ön beleegyezése, melyet bármikor visszavonhat. A feldolgozásra kerülő személyes adatok: e-mail cím, IP-cím, webnaplók, sütik.

 

 

  1. A személyes adatok fogadói és a fogadók kategóriái

 

A Rendelet értelmében adatfogadó minden olyan személy, akinek megadjuk az Ön személyes adatait. Csak akkor tesszük ezt, ha a jogszabályozás ezt lehetővé teszi, és ha ez nélkülözhetetlen az Ön számára nyújtott minőségi szolgáltatáshoz. Jelenleg az adatfogadók alábbi kategóriái jönnek számításba, akiknek megadhatók az Ön személyes adatai:

a) adminisztrátorok, programozók és konzultánsok, akik nekünk dolgoznak, de formálisan nem a mi alkalmazottaink,

b) a számviteli szolgáltatások külső szolgáltatója,

c) a webhosting szolgáltatások szolgáltatója,

d) külső expedíciós központ,

e) szállítók, fuvarozók, pl. Szlovák Posta rt., GLS General Logistics Systems Slovakia kft., stb.

 

Valamennyi adatfogadó kötelezettséget vállal, hogy betartja a személyes adatok feldolgozásáról szóló jogszabályokat. Az adatfogadók nem használhatják a személyes adatokat semmilyen más célra, mint a jelen Feltételek A.3 pontjában feltüntetett célokra.

 

Az adatfeldolgozási célok elérése után a személyes adatokat csak a statisztika vagy archiválás céljaira lehet feldolgozni a nélkülözhetetlen terjedelemben, ez nem minősül az eredeti adatfeldolgozási céllal való összeférhetetlenségnek, és engedélyezett  a célok korlátozásának elvére való tekintettel, a Rendelet 5. cikke 1. bek. b) pontja szerint. Az adatfeldolgozási célok elérése után az Ön adatait kitöröljük. Ezt az eljárást azon személyeknek is be kell tartaniuk, akiknek megadtuk az Ön adatait (azaz az Ön személyes adatainak fogadói).

 

 1. További információk az érintett személy számára

 

 1. A személyes adatok megőrzésének időtartama, az időtartam meghatározása

   

  Az Ön személyes adatai megőrzésének időtartama attól függ, milyen célra adta meg Ön ezeket az adatokat. (A személyes adatok feldolgozásának céljai – lásd fentebb a jelen Szabályzat A.3. pontjában).

   

  Amennyiben az adatfeldolgozás célja az Ön megrendelésének feldolgozása (A.3.a pont), ezen adatokat aktívan csak az Ön megrendelése elintézéséig dolgozzuk fel. Ezt követően archiválásra kerülnek az esetleges adóellenőrzés miatt, legfeljebb az adóköteles teljesítéstől számított 10 évre. Az adatfeldolgozás jogosultsága adott abban az esetben, ha ez elengedhetetlen a jogigények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme céljából.

   

  Amennyiben az adatfeldolgozás célja az Ön regisztrációja és a törzsvásárlói előnyök kihasználása (A.3.b. pont), az adatokat addig dolgozzuk fel, amíg ehhez rendelkezünk az Ön beleegyezésével. Az Ön beleegyezésének visszavonása után ezen adatokat csak akkor archiválhatjuk, ha ez elengedhetetlen érdekeink védelme szempontjából. Például ha törzsvásárlói kedvezmény nyújtása és az Ön által peres eljárásban érvényesített jogigény okán szükséges lenne bizonyítani, hogy Ön részese volt a hűségprogramnak, és hogy milyen kedvezményre volt jogosult. Az adatfeldolgozás jogosultsága adott abban az esetben, ha ez elengedhetetlen a jogigények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme céljából. Ha azonban Ön nem kezdeményez semmilyen peres vagy más eljárást, az Ön ilyen adatait a hűségprogramban való tagsága megszűnésétől számítva legfeljebb 3 és fél évig archiválhatjuk.

   

  Amennyiben az adatfeldolgozás célja reklámok, hírlevelek küldése (A.3.c. pont), az adatokat addig dolgozzuk fel, amíg ehhez rendelkezünk az Ön beleegyezésével. Az Ön beleegyezésének visszavonása után kötelesek vagyunk az Ön ezen célra feldolgozott személyes adatait haladéktalanul, legkésőbb a beleegyezés visszavonásától számított egy hónapon belül törölni.

   

 2. Az üzemeltetővel szemben érvényesített jogok megléte

   

Önnek mint érintett személynek a Rendelet értelmében számos joga van, melyeket belátása szerint érvényesíthet velünk szemben, és követelheti azok teljesítését. Az alábbi jogokról van szó:

   1. joga van az érintett személlyel kapcsolatos személyes adatokhoz való hozzáférést követelni az üzemeltetőtől,

   2. joga van a személyes adatokat kijavítani,

   3. joga van a személyes adatokat törölni („felejtési“ jog),

   4. joga van az adatfeldolgozást korlátozni,

   5. joga van kifogást emelni az adatfeldolgozás ellen,

   6. joga van az adatok átviteléhez.

Valamennyi említett jogot alább, a jelen Adatfeldolgozási Feltételek C részében fejtjük ki részletesebben. 

 

 1. A beleegyezés bármikor történő visszavonásának joga

 

Azokban az esetekben, amikor az Ön személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel (azaz a jelen Szabályzat A.3.b. és A.3.c. pontjai céljából), Önnek joga van beleegyezését bármikor visszavonni. Beleegyezésének visszavonása nem befolyásolja a beleegyezésen alapuló adatfeldolgozás törvényességét a beleegyezés visszavonása előtt. Tehát ha Ön visszavonja a beleegyezését, a visszavonásig elvégzett cselekményeket jogosan végeztük el.

 

 1. Panasz benyújtásának joga a felügyeleti szervnek

 

Ha Ön úgy gondolja, hogy a jelen Szabályzatban vagy a Rendeletben feltüntetett jogait megsértették, Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervnél, a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál.

 

 1. Személyes adatok megadásának kötelezettsége illetve lehetősége

 

Az Ön megrendeléseinek intézéséhez (a Szabályzat A.3.a. pontja szerinti cél) elengedhetetlenül szükséges, hogy megadja számunkra azon személyes adatait, melyek nélkül nem tudjuk rendezni az Ön megrendelését.  Ha Ön nem akarja megadni ezen adatokat, sajnos a megrendelt árut nem tudjuk Önnek rendesen leszállítani.

Az Ön személyének, mint a törzsvásárlói program résztvevőjének nyilvántartásához és a reklámok, hírlevelek küldéséhez (az A.3.b. pont és A.3.c. pont szerinti cél) azonban Ön nem köteles megadni nekünk személyes adatait. Azokat csak az Ön beleegyezése alapján dolgozhatjuk fel, melyet Ön megadhat, de nem kell így tennie. Ugyanakkor Ön arra is jogosult, hogy beleegyezését bármikor visszavonja.

 

 1. Az automatizált döntés és profiláció megléte

   

Reklámok, hírlevelek küldése céljából történő adatfeldolgozásnál (az A.3.b. pont és A.3.c. pont szerinti cél) elvégezzük az Ön személyének profilációját. A profiláció a személyes adatok feldolgozásának automatizálását jelenti, mely szerint a természetes személyt érintő személyes adatokat a személy egyes személyes jegyei vagy jellemzői értékeléséhez használjuk fel. Ez arra szolgál számunkra, hogy honlapunkat az Ön igényei szerint személyre szabjuk. A profilációban olyan tartalom jelenik meg az Ön számára, mely az Ön érdeklődésére tarthat számot, és a reklámok küldésénél az Ön számára releváns reklámokat küldjük el Önnek. Az ilyen feldolgozás eredménye a hatékonyabb információnyújtás, mely megkönnyíti az Ön számára honlapunk használatát és a vásárlást.

 

 1. Az Ön jogai érintett személyként az üzemeltetővel szemben

 

 1. Jog az érintett személlyel kapcsolatos személyes adatokhoz való hozzáférés követelésére az üzemeltetőtől

   

  Mint érintett személynek Önnek joga van igazolást kérni tőlünk arról, hogy az Önt érintő személyes adatok feldolgozásra kerülnek-e, és amennyiben igen, joga van hozzáférést kapni ezen adatokhoz és az alábbi információkhoz:

  a) az adatfeldolgozás célja;

  b) a személyes adatok kategóriái;

  c) az adatfogadók vagy az adatfogadók kategóriái, akiknek a személyes adatokat átadták vagy átadják, főként a harmadik országokban lévő fogadók vagy nemzetközi szervezetek;

  d) amennyiben lehetséges, a személyes adatok megőrzésének feltételezett időtartama, vagy amennyiben nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai;

  e) jog megléte az érintett személlyel kapcsolatos személyes adatok javításának vagy törlésének vagy feldolgozásuk korlátozásának követelésére az üzemeltetőtől, illetve jog megléte az ilyen feldolgozás elleni kifogás emelésére;

  f) jog panaszt benyújtani a felügyeleti szervnél;

  g) amennyiben a személyes adatokat nem az érintett személytől szerezték, bármely elérhető információk a forrást illetően;

  h) automatizált döntés és profiláció megléte a Rendelet 22. cikke 1. és 4. bek. szerint, ilyen esetekben legalább releváns információk a használt eljárásról valamint az ilyen feldolgozás jelentőségéről és feltételezett következményeiről az Ön számára érintett személyként.

  Minden ilyen információt megadtunk Önnek a jelen Adatfeldolgozási Feltételek A és B részében. Amennyiben ezekből valami nem világos az Ön számára, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

   

  Amennyiben a személyes adatok átvitelre kerülnek harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe, az érintett személynek joga van értesülni az átvitel megfelelő biztosítékairól a Rendelet 46. cikke szerint. Az Ön esetében nem kerül sor ezen adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe való átvitelére. 

  Üzemeltetőként kötelesek vagyunk megadni Önnek a feldolgozott személyes adatok másolatát. Bármilyen Ön által kért további másolatért illetéket számíthatunk fel Önnek az adminisztratív költségeknek megfelelően. Amennyiben elektronikus kérelmet ad be, az információkat az általában használt elektronikus formában kapja meg, amennyiben nem kért más formájú tájékoztatást. Az Ön másolat megszerzéséhez való joga nem lehet kedvezőtlen befolyással mások jogaira és szabadságára.

   

 2. A személyes adatok javításához való jog

   

  Érintett személyként Önnek joga van arra, hogy haladéktalanul kijavítsuk az Önt érintő helytelen személyes adatokat. Az adatfeldolgozás céljaira való tekintettel Önnek joga van kiegészíteni a nem teljes személyes adatokat, kiegészítő nyilatkozat beadásával is.

   

 3. A személyes adatok törléséhez való jog („felejtési“ jog)

   

  Érintett személyként Önnek joga van arra, hogy elérje nálunk az Önt érintő személyes adatok haladéktalan törlését. Mi mint üzemeltető kötelesek vagyunk haladéktalanul kitörölni a személyes adatokat, ha fennáll a következő okok valamelyike:

  a)      a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, melyre megszereztük vagy más módon feldolgoztuk őket;

  b)     az érintett személy visszavonja beleegyezését, mely alapján az adatfeldolgozást végezzük, a Rendelet 6. cikke 1. bek. a) pontja alapján vagy a Rendelet 9. cikke 2. bek. a) pontja alapján, és nem létezik más jogalap a feldolgozáshoz;

  c)      az érintett személy kifogásolja az adatfeldolgozást a Rendelet 21. cikke 1. bek. alapján, és semmilyen indokolt ok nem érvényesül az adatfeldolgozásra, vagy az érintett személy kifogásolja az adatfeldolgozást a Rendelet 21. cikke 2. bek. alapján;

  d)     a személyes adatokat törvénybe ütközően dolgozták fel;

  e)     a személyes adatokat ki kell törölni, hogy ezzel teljesítve legyen a törvényi kötelezettség az Unió jogrendje vagy a Szlovák Köztársaság jogrendje szerint;

  f)      a személyes adatokat az információs társaság szolgáltatásainak kínálata kapcsán szereztük meg, a Rendelet 8. cikke 1. bek. alapján.

   

Amennyiben közzétettük a személyes adatokat, és a fenti feltételek valamelyike miatt kötelesek vagyunk az adatokat törölni, az elérhető technológiára és az elvégzendő intézkedések költségeire való tekintettel kötelesek vagyunk megtenni a megfelelő intézkedéseket, beleértve a műszaki intézkedéseket is, hogy tájékoztassuk az adatfeldolgozást végző üzemeltetőket arról, hogy Ön kérte a személyes adatokra, azok másolataira vagy replikáira való minden elérhetőség, link kitörlését.

 

A fenti bekezdések nem érvényesítendők, amennyiben a feldolgozás szükséges a következők miatt:

 

a)      a szabad véleménynyilvánításra való jog és a tájékoztatásra való jog érvényesítése;

b)     a törvényi kötelezettség teljesítése, mely adatfeldolgozást igényel az Unió jogrendje vagy azon uniós tagállam jogrendje szerint, melynek az üzemeltető alá van rendelve, illetve a közérdekből végzett feladat megvalósítása vagy az üzemeltetőre bízott közhatalom gyakorlása;

c)      a közegészségügyben fennálló közérdekű okokból, a Rendelet 9. cikke 2. bek. h) és i) pontja, valamint a Rendelet 9. cikke 3. bek. alapján;

d)     közérdekből végzett archiválás, tudományos vagy történelmi kutatás céljaira vagy statisztikai célokra, a Rendelet 89. cikke 1. bek. alapján, amennyiben valószínűsíthető, hogy az ezen rész első szakaszában feltüntetett kitörlésre való jog ellehetetleníti vagy súlyosan megnehezíti az ilyen jellegű adatfeldolgozás céljainak elérését, vagy

e)     jogigények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme.

 

 1. Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog

   

  1. Érintett személyként Önnek joga van arra, hogy (üzemeltetőként) korlátozzuk az adatfeldolgozást, amennyiben az alábbi esetek valamelyikéről van szó:

  a)      az érintett személy megtámadja személyes adatai helyességét, mégpedig azon időszakban, amikor az üzemeltető ellenőrizheti a személyes adatok helyességét;

  b)     az adatfeldolgozás törvénybe ütköző, és az érintett személy kifogásolja a személyes adatok törlését, és helyette felhasználásuk korlátozását kéri;

  c)      az üzemeltetőnek már nem szükségesek a személyes adatok a feldolgozás céljaira, de az érintett személynek szüksége van rájuk jogigények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére;

  d)     az érintett személy kifogásolta a feldolgozást a Rendelet 21. cikke 1. bek. szerint, mégpedig annak elbírálásáig, hogy az üzemeltető jogos indokai az érintett személy jogos indokai felett állnak-e.

   

  2. Amennyiben a feldolgozás a fenti 1. bekezdés szerint korlátozásra került, ezen személyes adatok megőrzésük kivételével csak az érintett személy beleegyezésével kerülnek feldolgozásra, illetve a jogigények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére, vagy egyéb természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, vagy az Unió vagy tagállam fontos közérdeke okán.

   

  3. Azon érintett személyt, aki elérte az adatfeldolgozás korlátozását a fenti 1. bekezdés szerint, az üzemeltető értesíti, mielőtt az adatfeldolgozás korlátozása megszüntetésre kerül.

   

 2. Az adatfeldolgozás kifogásolásához való jog

   

1. Érintett személyként Önnek joga van bármikor, az Ön konkrét helyzetét érintő okokból kifogást emelni az Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, ha a feldolgozásra a Rendelet 6. cikke 1. bek. e) vagy f) pontja alapján kerül sor. Tehát azon esetekben, amikor:

 • az adatfeldolgozás elengedhetetlen a közérdekből végzett feladat teljesítéséhez vagy az üzemeltetőre bízott közhatalom gyakorlásánál, vagy

 • az adatfeldolgozás elengedhetetlen az üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekeiből, kivéve azon eseteket, amikor ezen érdekek fölött áll az érintett személy olyan érdeke vagy alapvető jogai és szabadsága, melyek megkövetelik a személyes adatok védelmét, főként ha az érintett személy gyermek. 

Úgyszintén kifogást emelhet a feltüntetett rendelkezéseken alapuló profiláció ellen. Ilyen esetben az Ön személyes adatait nem kezelhetjük tovább, amíg nem bizonyítjuk az adatfeldolgozás elengedhetetlen jogos indokát, mely az Ön érdekei, jogai, szabadsága felett áll, vagy a jogigények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére való okokat.

2. Ha a személyes adatokat a közvetlen marketing céljaira dolgozzuk fel, Önnek joga van bármikor kifogásolni az Önt érintő személyes adatok marketingcélokra való feldolgozását, beleértve az ilyen közvetlen marketinggel összefüggő terjedelmű profilációt is.

3. Ha Ön kifogásolja a közvetlen marketing céljaira való adatfeldolgozást, az Ön személyes adatait már ilyen célokra nem kezelhetjük.

4. Ezennel kifejezetten figyelmeztetjük Önt mint érintett személyt, hogy joga van kifogást emelni az adatfeldolgozás ellen (beleértve a profiláció kifogásolását is) a fenti 1-2. bek. szerint.

5. Az információs társaság szolgáltatásainak használatával kapcsolatban és tekintet nélkül a 2002/58/EK irányelvre az érintett személy kifogásoláshoz való jogát érvényesítheti automatizált eszközökkel, műszaki specifikációk használatával.

6. Ha a személyes adatok feldolgozása tudományos vagy történelmi kutatás céljaira vagy statisztikai célokra történik a Rendelet 89. cikke 1. bek. szerint, az érintett személynek joga van a konkrét helyzetét érintő okokból kifogást emelni az őt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, kivéve azon eseteket, amikor az adatfeldolgozás elengedhetetlen a közérdekből végzett feladat teljesítéséhez.

 

 1. Az adatok átvitelére való jog

 

Ezen jog lényege az, hogy Ön kérheti tőlünk, hogy valamennyi általunk kezelt személyes adatát más üzemeltetőnek adjuk át műszakilag elfogadható formában.

1. Mint érintett személynek tehát Önnek joga van megszerezni tőlünk az Önt érintő személyes adatokat, melyeket megadott nekünk, mégpedig strukturált, általánosan használt, gépileg olvasható formátumban, valamint joga van ezen adatokat más üzemeltetőnek átadni, anélkül, hogy ebben megakadályoznánk, amennyiben:

a)      az adatfeldolgozás beleegyezésen alapul a Rendelet 6. cikke 1. bek. a) pontja vagy a Rendelet 9. cikke 2. bek. a) pontja alapján, illetve szerződés szerint a Rendelet 6. cikke 1. bek. b) pontja alapján, és

b)     ha az adatfeldolgozás automatizált eszközökkel történik.

2. Az érintett személynek adatátviteli joga érvényesítésénél a fenti 1. bekezdés szerint joga van a személyes adatok átvitelére közvetlenül az egyik üzemeltetőtől a másikig, amennyiben ez műszakilag lehetséges.      

3. A jelen cikk 1. bekezdésében feltüntetett jog érvényesítése nem érinti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem vonatkozik a közérdekből végzett feladat teljesítéséhez vagy az üzemeltetőre bízott közhatalom gyakorlásánál elengedhetetlen adatfeldolgozásra.

4. Az 1. bekezdés szerinti jognak nem lehet kedvezőtlen hatása mások jogaira és szabadságára. 

 

 

 1. Egyéb jogok és szabályok a személyes adatok feldolgozásánál

 

 1.  Az áru elektronikus bankrendszer általi kifizetésével kapcsolatos személyes információk

   

Ha Ön az internetes üzletünkben vásárolt áru kifizetésére az elektronikus bankrendszer valamelyik felkínált lehetőségét alkalmazza, nem kerülünk kapcsolatba semmilyen regisztrációs és bejelentkezési adatokkal. A fizetés közvetlenül a bankok honlapján történik. A bank tájékoztatást nyújt nekünk a fizetés sikerességéről, valamint az Ön nevéről és bankszámlaszámáról, hogy azonosítani tudjuk a fizetést.

 

 1.  A személyes adatok kezelése

   

A személyes adatokat óvjuk megrongálódásuk, megsemmisítésük, elvesztésük, változtatásuk ellen, a jogosulatlan hozzáférés és hozzáférhetővé tétel ellen, megadásuk vagy közzétételük ellen, illetve a feldolgozás bármilyen egyéb nem megengedett módjai ellen. A személyes adatokat az általánosan kötelező érvényű jogi előírások értelmében dolgozzuk fel, főként a Rendelet értelmében és betartva a jó erkölcsöt. Azon személyek, akik kapcsolatba kerülnek a személyes adatokkal, előre figyelmeztetésben részesülnek arról, hogyan dolgozzák fel az adatokat, valamint arról, hogy kötelesek ezeket bizalmasan kezelni.

 

 1.  A személyes adatok helyessége

   

Az Ön által megadott személyes adatoknak helyesnek kell lenniük. Ha Ön megállapítja, hogy helytelen adatot adott meg, vagy ha személyes adataiban változás áll be, kérjük, ezt a tényt jelentse be nekünk. Az Ön adatait helyesen dolgozzuk fel, és változás esetén frissítjük őket.

 

 1.  A személyes adatok eltávolítása

   

Bejelentkezés után Ön megváltoztathatja adatait a fiókja beállításaiban. Ha el akarja távolítani valamennyi személyes adatát, meg kell szüntetnie a fiókját. Ha meg akarja szüntetni a fiókját, írjon nekünk az info@umakov.hu címre.

 

 1.  Sütik használata

   

A Sprinxsystems, a. s. – székhelye Údolní 212/1, 14700 Praha, statisztikai számjele: 26770211 – társaság által működtetett internetes honlapok sütiket és más hasonló technológiákat használnak az ügyfeleknek nyújtandó szolgáltatások jobb minősége érdekében. Ez a dokumentum leírja, mik a sütik, hogyan alkalmazzák azokat a honlapok, és hogyan befolyásolhatja Ön ezek használatát.

 

Mik a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a böngészett honlap alakít ki és ment el az Ön berendezésében (pl. számítógép, okostelefon, tablet vagy egyéb olyan berendezés, melyről Ön a honlapra lép). Ez az információ ijesztően hathat, de nincs oka félelemre. Az információkat kizárólag a nyújtott szolgáltatások minőségének javítására használjuk. Bővebb tájékoztatést a sütikről itt talál: www.allaboutcookies.org.

 

Süti használata a weboldalakon

Az általunk használt sütiket néhány csoportba oszthatjuk. A következőkre szolgálnak:

 • az alapvető működőképesség biztosítása

 • a bővített működőképesség biztosítása

 • monitoring és elemzés

   

  nélkülözhetetlen sütik biztosítják a weboldal/webshop alapvető működőképességét. Lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bejelentkezzenek, vagy bevásárlókosarukba termékeket rakjanak. Olyan sütikről van szó, melyek a rendszerünk alapját alkotják. Ezek nélkül a honlapjainkon nem lehetne böngészni.

   

  Bővített működőképesség – olyan sütik, melyek biztosítják az oldalak könnyebb használatát. Lehetővé teszik számunkra, hogy megjegyezzük az Ön preferenciáit, például a felugró ablakok bezárását. Ezek segítségével biztosíthatjuk az online chat szolgáltatást.

   

  Monitoring és elemzés – ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy figyelemmel kísérjük és elemezzük  oldalainkon a felhasználók számát és tevékenységét. Megállapíthatjuk például, hogy Ön új vagy állandó felhasználónk-e. A sütik felismerik, hogyan talált Ön rá a weboldalra, és milyen az oldalon való mozgása.  Nem kell félnie, ezen információk névtelenek, és nem jelentenek semmilyen fenyegetést Önre nézve. Biztosítják, hogy az oldalon azok az információk jelenjenek meg, melyek iránt Ön érdeklődik. Segítenek bennünket abban, hogy releváns reklámokat biztosítsunk, és annak megfigyelésében, hogy mennyire hatékony ez a reklám. Csak ezen információk segítségével vagyunk képesek weboldalainkat úgy alakítani, hogy az Ön számára a vásárlás és böngészés élmény legyen. Harmadik felek süti aplikációi: http://www.heureka.sk (http://onas.heureka.sk/resources/attachments/p0/23/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf), https://www.doubleclickbygoogle.com (http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ , http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/)

   

  Hogyan tudja Ön befolyásolni a sütik használatát?

  A legtöbb internetes böngésző alapvetően lehetővé teszi ezen állományok használatát. A sütiket ki lehet törölni, le lehet tiltani az elmentésüket, vagy engedélyezni lehet az elmentésüket konkrét helyek számára.
  Alább közöljük a linkeket azon webhelyekre, ahol a legkedveltebb böngészőkben használt sütik beállításának lehetőségeiről olvashatnak. Figyelmeztetjük azonban, hogy a weboldalainkon használt sütik letiltásával Ön elveszti hozzáférését bizonyos funkciókhoz vagy a honlapok egyes részeihez (bevásárlókosár, bejelentkezés, …).

Opera
Hagyomány 25 évig
Széleskörű partnerhálózat
A raktáron lévő termékek
Gyors szállítás

Umakov - korlátok, kerítések, lépcsők, kapuk, kaputartozékok, valamint meghajtások széles választékának gyártása és értékesítése. Szakterületünk a rozsdamentes acél korlátok kombinált gyártása fával és üveggel, lépcsőkkel, kerítések és garázskapuk egyedi gyártásával.

2022 © Umakov • All rights reserved